Bài 1: Cách đăng ký sử dụng phần mềm Giao Dịch Tự Động

Bước 1: Mở Link đăng ký

Để sử dụng phần mềm tự động Trade Coin, bạn đăng ký theo link sau:

Đăng ký sử dụng phần mềm 3Commas

Bước 2: Bấm nút bắt đầu

Akira Lê
Akira Lê
Bấm vào nút màu xanh: Start your Free Trial để bắt đầu:

Bước 3: Nhập đúng thông tin của bạn

Akira Lê
Akira Lê
Nhập địa chỉ email (nhớ kiểm tra lại xem có đúng không). Nếu nhập sai Email thì sẽ không nhận được mã đăng nhập

Akira Lê
Akira Lê
Nhập mật khẩu. (Ghi chú: Nhớ ghi lại mật khẩu ra giấy, hoặc note vào Google Keep kẻo sau này quên)

Akira Lê
Akira Lê
Bấm nút chấm tròn để xác nhận

Akira Lê
Akira Lê
Ấn và giữ, rồi kéo sang phải cho khớp với ô trống

Akira Lê
Akira Lê
Cuối cùng bấm nút Sign Up là xong

Bước 4: Xác minh tài khoản

Akira Lê
Akira Lê
Bạn mở Email để xem thư của 3Commas, rồi bấm vào nút Confirm Email là xong.

Chúc mừng bạn đã bước vào thế giới tự động giao dịch !

Hãy tiếp tục xem bước tiếp theo, để bắt đầu thiết lập cho phần mềm chạy tự động.

Akira Lê