Bài 4: Câu chuyện Steve Jobs – Không thể có kết quả MỚI với cách làm CŨ

“Không thể giải quyết vấn đề mới bằng một tư duy cũ.

Không thể có một kết quả mới với một cách làm cũ.” – Einstein

Nhớ rằng: nếu không đổi mới thì sẽ bị đối thủ bỏ lại phía sau.

https://youtu.be/XtPZ4fVZDyM

Akira Lê

Questions