Bài 3: Phương pháp Đặt Mục Tiêu SMART (Thông Minh)

Đặt mục như thế nào thì được ?
Nội dung Video chia làm 3 phần:
-Câu chuyện Hai anh em và 600 chiếc bóng đèn
-Làm thế nào để đặt mục tiêu một cách thông minh (SMART) ?
-Bài học từ Steve Jobs

https://youtu.be/mYBu0hIvEJw

Akira Lê

Questions