Bài 2: Mô hình 3 Vòng Tròn của Jim Collins

Video này sẽ trả lời cho bạn 3 câu hỏi:

-Bạn thật sự mong muốn điều gì trong cuộc sống?
-Hãy cho tôi vài ví dụ về mục tiêu cuộc đời
-Làm thế nào để xác định được mục tiêu cuộc đời ?

Bây giờ Akira Lê muốn bạn vẽ ra giấy 3 vòng tròn của Jim Collins ngay bây giờ !

3circles[1]

Akira Lê

Questions